Volg ons Demo aanvragenHelp   
Digitaliseer uw accountantskantoor en maak u klaar voor de toekomst

2020 was voor veel bedrijven en ondernemers een uitdagend jaar, ook voor accountantskantoren. De wereldwijde gezondheidscrisis dwong accountants overal ter wereld om hun werk anders in te vullen. Meer dan ooit groeiden ze uit tot adviseurs die ondernemers de weg wezen in het bos van fiscale steunmaatregelen en premies, of die klanten behoeden voor financiële problemen of faillissementen. 

Deze shift zorgde voor veel boekhoudkantoren dat een gedigitaliseerde aanpak in een stroomversnelling terechtkwam.

Turbo onder digitalisering door COVID-19

Net zoals in vele sectoren is ook in de accountancysector digitalisering, de overgang van informatie in papieren vorm naar een digitale vorm, een definitieve verschuiving die niet meer te stoppen is.

Kantoren die vandaag niet resoluut kiezen voor een digitale transformatie zullen straks hopeloos achterlopen op de concurrentie. Vrijwel alle ondernemers, en zeker de nieuwe generatie, maken gebruik van online en digitale instrumenten en middelen en voelen zich online op hun gemak.

De klant van vandaag zoekt meerwaarde. Hij wil niet alleen snel cijfers zien, hij wil ook advies over zijn business. Bestaande boekhoudsystemen volstaan niet langer om aan die behoefte te voldoen.

In dit artikel delen wij graag enkele tips om met uw accountantskantoor de stap te zetten van klassieke accountant naar strategisch adviseur en businesscoach:

1. Stel de klant centraal 

Dat klinkt logisch, toch? Voor veel accountantskantoren is dit echter nog steeds makkelijker gezegd dan gedaan.

In veel gevallen dient de klant zijn documenten nog steeds op de ouderwetse manier op papier binnen te brengen met de gekende gevolgen en nadelen:

        ✔ het is tijdrovend;

        ✔ er ontbreken documenten omdat men ze vergeet binnen te brengen of omdat ze                 zijn verloren gegaan;

        ✔ deadlines die op het nippertje of niet gehaald worden;

        ✔ moeilijke communicatie en opvolging rond de ontbrekende documenten.

Met de klassieke manier van werken ontbreekt voor de klant vaak ook het realtime inzicht in zijn cijfers.

Met de juiste software en een digitaal klantenportaal kan de klant steeds op een heel eenvoudige manier zijn documenten digitaal aan de accountant bezorgen en heeft hij, dankzij de automatische verwerking van de aangeleverde documenten, ook steeds een realtime inzicht in up-to-date cijfers.

Bovendien kan er via hetzelfde klantenportaal heel eenvoudig gecommuniceerd worden over  documenten en kan hij vragen stellen via een live chat. Een belangrijk voordeel van de digitalisering van uw boekhoudkantoor.

    2. Digital accounting en adviesverlening gaan hand in hand 

Digitaal werken is uiteraard geen doel op zich, maar een manier om tijdwinst te realiseren, én beter onderbouwd en kwaliteitsvoller advies te kunnen geven. Door operationele processen te automatiseren komt er meer tijd vrij om cijfers te analyseren en gerichter advies te verlenen.

Met de juiste software is tijdswinst een groot voordeel in de digitalisering van uw accountancy. Enkele functionaliteiten die dit beogen: 

        ✔ Er bestaat één centrale database waarin u effectief kan samenwerken en online                 kan communiceren met de klant. Hierin kan de klant eveneens zijn verkoopfacturen                 kan maken, indien gewenst.

        ✔ Geautomatiseerde boekingen van verkoopfacturen, inkoopfacturen en                 bankafschriften.

        ✔ Een geautomatiseerde opmaak van rapportage voor de klant.

    3. Begeleid uw klanten in het digitaliseringstraject van hun eigen bedrijf 

Uw klanten verwachten een steeds grotere toegevoegde waarde en polyvalentie van hun accountantskantoor. Ze hebben nood aan een gids die hen met vaste hand begeleidt bij de uitwerking en opvolging van hun toekomststrategieën, die hen ondersteunt bij de verschillende aspecten van hun bedrijfsvoering én die hen wil begeleiden in het digitaliseringstraject van hun eigen bedrijf. Want ook dat is een belangrijke kerntaak van de accountant: ervoor zorgen dat klanten mee op de digitale trein springen door hen tools en processen aan te bevelen. Digitalisering is tweerichtingsverkeer.

Klaar om met uw accountantskantoor de stap te zetten van klassieke accountant naar strategisch adviseur en businesscoach? Contacteer ons voor een persoonlijk en vrijblijvend gesprek. We hebben 30 jaar ervaring en een sterke kennis van administratieve bedrijfsprocessen en boekhouding. Dit bij zowel accountantskantoren als kmo’s.

All-in-one bedrijfssoftware
Een onbetaalbare utopie?